Megosztás:

Famous Cretan diet resonates perfectly with Functional Medicine - in English: scroll down

Európa legrégebbi étrendi hagyományát és kutatásokkal masszívan alátámasztott étkezési irányelveit képviseli a tradicionális krétai étrend.

A krétai étrend először a “Seven Countries Study” epidemiológiai vizsgálat során vált híressé, majd ezt követően az INSERM, francia állami kutatóközpont által Lyonban végzett széleskörű terep vizsgálatának eredményei alapján. 

A szívinfarktus megelőzésében elért eredmények 2 év után olyan elsöprőek voltak, hogy a kutatást etikai okokból félbeszakították. Ennek az volt az oka, hogy a kutatás másik összehasonlító csoportjában, ahol az általános nyugati étrendi ajánlásokat követték, annyi új halálos szívroham történt a hagyományos krétai étrendhez képest, hogy a kutatási időszak végén minden résztvevőnek végül ezt az étrendi ajánlást írták elő. 

forrás: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/61/6/1360S/4651220

Mégis mitől olyan egyedi a krétai étrend és életmód?

Erről kérdeztem Jouko Kivimetsä nemzetközi szakértőt, aki több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik a hagyományos krétai étrend és életmód elméleti és gyakorlati oktatásával kapcsolatban, azon túl, hogy az ehető vadnövények nemzetközi szakértője is.

“Már a kilencvenes évek közepe után is elkötelezett voltam ezen alapelvek tanulmányozásában és tanításában (miután édesanyám, első szívrohamának következtében sajnos életét vesztette). 

Finnországban 1998-ban és 2001-ben alapítottam két nagy éttermet a krétai étrend filozófiájának „szigorú” elvei mentén, és mindkettő rendkívül népszerűvé vált. Az emberek imádják a krétai egészséges konyha ízvilágát, ahol a fő alapelv a bőségé, és nem pedig a megszorításoké, hiszen így is táplálkozhatunk egészségesen, ahogy a krétaiak is teszik!” 

Az említett INSERM kutatás egyébként csak a táplálkozási tényezőkre koncentrált. És az eredmények elképesztőek voltak. A hagyományos krétai étrend azonban nem pusztán csak a táplálkozásról szól, sokkal inkább egy holisztikus élet- és szemléletmód, ahogyan azt a Funkcionális Medicina tudománya is tanítja. Méghozzá azt, hogyan tudjuk ősi bölcsességen és hagyományokon alapuló természetes életmóddal befolyásolni a kiváltó okokat.

Az ételek elkészítése sok mozgást és sétát igényel a kertben és a természetben, a favakban és az olajfaligetekben. A hagyományos krétaiak akár 15.000 lépést is könnyedén megtesznek a nap folyamán. Mindezt gyönyörű vidékeken! Ez a fajta természetközeli életforma stresszoldó, támogatja a mikrobiomot, a jó alvást, fenntartja a mély emberi kapcsolatokon alapuló törzsi szellemiséget, és ezek által összességében jobb egészséget eredményez.  Ezek az elvek egyébként könnyen megvalósíthatók Krétán kívül, bárhol máshol is! Mindaddig, amíg a hagyományos krétaiak bölcs, természetes elveit követjük, ami teljesen megfelel a Funkcionális Medicina elveinek (akár anélkül, hogy tudnánk róla). 

Ugyanakkor ezeket az elveket nehéz tanulmányozni, ha csak “mezei turistaként” utazunk Krétára. Az IGAZI Kréta a hegyi falvakban rejtőzik, a tengerparti turista-területeken pedig már sajnos alig létezik. 

Ennek a holisztikus életmódnak köszönhetően már a 60-as, 70-es években az ezen elvek szerint élők (a krétai 500.000 lakos többsége) hihetetlen eredményeket produkáltak a statisztikákban: az átlagéletkor még a férfiaknál is 80 év felett volt, és elvétve volt elhalálozás szív-érrendszeri betegség miatt. (100.000 emberre vetítve 7 ember). 

“Én Finnországból származom, és a horta farmom Észak-Karéliában található, amely annak idején részt vett ebben a Seven Countries Study vizsgálatában (ahonnan az említett eredmények származnak). Krétával szemben, Finnországban ugyanekkor (azóta sokkal jobb a helyzet) a szív-és érrendszeri elhalálozások statisztikája úgy nézett ki, hogy 100.000 emberből 300 ember halt meg szívinfarktusban vagy agyvérzésben.” 

Ez az írás az első része a Krétai étrendről és életmódról szóló cikk-sorozatnak, amelyet Jouko Kivimetsä írt Finnországból, aki a 90-es évek óta vezet tanulmány utakat Krétára, hogy az utazók a gyakorlatban is megismerhessék a krétai étrendet és életmódot. Méghozzá tegyék és egyék! ezt úgy, mintha „a falusiak egyikeként” élnék meg ezt az életmódot az ötnapos, jól megtervezett program keretében. 

Funkcionális-Mediterrán-Vadnövényes elvonulás Kréta szigetén

Személyes ajánlásommal és közreműködésemmel, most lehetőséget biztosítunk arra, hogy a MED Központ követői is részt vegyenek Jouko vezetésével ezen az egyedülálló exkluzív elvonuláson Kréta szigetén, 2023. április 24-28 között. 

A férőhelyek száma korlátozott, a részvétel feltétele az angol nyelv hallás utáni értése.

További információ és regisztráció: https://wild-being.com/trip-to-crete/

Szeretettel várunk! 

***

IN ENGLISH: 

Famous Cretan diet resonates perfectly with Functional Medicine

Traditional Cretan diet is considered as the oldest in Europe and as the healthiest of well researched diets in the world. It became famous in the Seven Countries Study and after that in a long and extensive field test in Lyon carried out by INSERM, the French State research centre. The results in preventing heart attacks were so overwhelming after 2 years that the research was interrupted half way, for ethical reasons. The other group of general food recommendations had so many new fatal heart attacks compared to the traditional Cretan country food diet, that all participants were offered this option over the end of the research period.

What makes the Cretan diet and lifestyle so unique?

“I have been devoted to studying and teaching these principles since the mid nineties (after my mother got her first heart attack and died instantly).

I established two large restaurants in Finland 1998 and 2001 with ”strict” principles of this philosophy and they both became extremely popular. People love the taste of this healthy diet, so first of all, Cretan kitchen is about indulgence, not suffering to eat healthy this way!” - says Jouko Kivimetsä, who has several decades of professional experience in the theoretical and practical teaching of the traditional Cretan Mediterranean diet and lifestyle, in addition to being an international expert on edible wild plants.

The INSERM research concentrated on nutritional factors only. And the results were amazing. Yet the Cretan diet is not just nutrition, it is more of a holistic lifestyle in the same manner as Functional Medicine teaches. To affect the root causes with a natural way of living based on ancient wisdom and traditions.

Producing the food requires a lot of walking in the garden and nature, in the village and olive groves. Traditional Cretans walk easily even 15.000 steps during the day. All this in beautiful sceneries! This kind of way of life releases stress, improves microbiome, deepens sleep, keeps up a tribal spirit and thus produces good health aspects. These principles can easily also be achieved elsewhere outside of Crete. As long as we follow the wise, natural principles of the traditional Cretans, living (and of course, without even knowing it) according to Functional Medicine principles.

Although these principles are difficult to be studied just by going to Crete as a tourist. The real Crete is ”hidden” in the mountain villages and hardly exists any more on the beach areas.

As a result of this holistic lifestyle, already in the 60’s and 70’s people who lived according to these principles (majority of 500.000 inhabitants) showed incredible results in statistics: average age even for men was over 80 years and there were hardly any coronary disease deaths (only 7 per 100.000 people annually). I come from Finland and my horta farm is in Northern Karelia which took part in this 7 country study (from where these results derive from). There, at the same time (now much better!) the coronary statistics showed over 300 people/100.000 dying of heart attacks and other strokes.

This article is the first of the series on the Cretan Diet by Mr Jouko Kivimetsä (from Finland) who has worked since 90’s taking groups to Crete to experience the Cretan diet and lifestyle as if ”one of the villagers” on a five day fully arranged program. MedKözpont has arranged a chance for our subscribers to take part on this unique trip on the 24th to 28th of April.

Places for this trip are restricted, read more here: https://wild-being.com/trip-to-crete/

Hasonló cikkek

>